Logowanie:Nowy sposób płatności kartą w Internecie


Nowy sposób płatności kartą w Internecie

    Informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA nr +48 86 215 50 50 lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Raszynie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

 

Posiadacz rachunku            Użytkownik karty