Zebrania Grup Członkowskich


Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniu:

20.05.2019 roku (poniedziałek)

I grupa - Falenty, Białobrzegi, Faszczyce, Komorów, Laszczki, Michałowice, Opacz, Słomin, Sękocin, Pruszków, Warszawa, Zubki, Żyrardów, Raszyn (prawa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Szkolną).

II grupa - Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Jaworowa, Łady, Mroków, Magdalenka, Nadarzyn, Nowo-Grocholice, Piaseczno, Podolszyn Nowy, Puchały, Rybie, Wypędy, Raszyn (lewa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego).

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B o godz. 16.00 odbędzie się

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

Porządek Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Wybór Prezydium Zebrania

  2. Sprawozdanie Zarządu Banku za 2018 rok

  3. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok

  4. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.

  5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

  6. Dyskusja, zgłaszanie wniosków.

  7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  8. Wybór delegata na Zebranie Przedstawicieli - uzupełnienie składu osobowego w II Grupie Członkowskiej – 1 Delegat

  9. Ogłoszenie wyników wyborów.

  10. Zakończenie zebrania.

         Zarząd Banku

Spółdzielczego w Raszynie