Logowanie:Kredyt na Dobry PoczątekKorzyści

  • wysoka kwota kredytu - do 20 000 zł
  • łatwość i szybkość dostępu  do środków pieniężnych
  • szybka decyzja kredytowa
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia

Szczegóły

Kredyt może być udzielony Klientom, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy.

forma kredytu: kredyt w rachunku bieżącym
przeznaczenie: finansowanie krótkoterminowych, bieżących potrzeb  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą  
kwota kredytu:  do 20 000 zł
okres kredytowania: do 12 miesięcy
waluta: PLN
wykorzystanie kredytu:  w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Dokumenty

Wniosek kredytowy
Informacje finansowe
Informacje finansowe (klienci z kartą podatkową)