Logowanie:Kredyt rewolwingowyKorzyści

  • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy,
  • kwota kredytu –ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta ,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystywania kredytu w trakcie jego obowiązywania.

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym - odnawialny

przeznaczenie: finansowanie bieżących zobowiązań Klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

kwota: ustalana indywidualnie z Bankiem

okres kredytowania: 36 miesięcy

waluta: PLN

spłata: w  ratach miesięcznych, kwartalnych (raty stałe lub malejące) lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe – pełna księgowość
Informacje finansowe – uproszczona księgowość
Regulamin kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów