Oferta sprzedaży


Ogłoszenie (Modlna)

OGŁOSZENIE                                             

 

Bank Spółdzielczy  w  Zgierzu zawiadamia, że w dniu 24 października 2013r. o godz. 13.30      w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 , w sali  nr  IX  , odbędzie się 

 

                                                    PIERWSZA   LICYTACJA

 

 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej współwłasność                      w ½ małżonków Zdzisława Bartczaka i Honoraty Bartczak  oraz w 1/2 małżonków Marii Andrzejczak i Sylwestra Andrzejczaka, położonej                          w miejscowości Modlna w gminie Ozorków w powiecie zgierskim,

stanowiącej działkę   gruntu  nr  42 o pow. 30.200 mkw (3,02 ha) ,  dla   której   Sąd   Rejonowy   w    Zgierzu   V   Wydział    Ksiąg   Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  kw   LD1G/00032104/0.

Sprawdź

Ogłoszenie (Zgierz)

OGŁOSZENIE                                             

 

Bank Spółdzielczy  w  Zgierzu zawiadamia, że w dniu 24 października 2013r. o godz. 13.30      w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 , w sali  nr  IX  , odbędzie się 

 

                                                     PIERWSZA   LICYTACJA

 

 nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 127/3 o pow. 713 mkw, położonej w Zgierzu przy ul. Łagiewnickiej 45, zabudowanej budynkiem mieszkalnym , stanowiącej wspólność ustawową małżeńską Honoraty Bartczak i Zdzisława Bartczaka,  dla   której   Sąd   Rejonowy   w    Zgierzu   V   Wydział    Ksiąg   Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  kw   LD1G/00042314/8.

Sprawdź