Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Korzyści

 • Kredyt hipoteczny do 100% wydatków związanych z realizacją celu
 • Okres kredytowania nawet do 25 lat
 • Gwarancja spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)
 • Możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej po spełnieniu określnych warunków
 • Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu (zmienne, okresowo – stałe)
 • Atrakcyjne warunki cenowe

 

 

Szczegóły

Kredyt hipoteczny z gwarancją BGK jako zabezpieczeniem spłaty

Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego ale brakuje Ci środków na wkład własny wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w banku? Gwarancja wkładu własnego BGK jest właśnie dla Ciebie. Całość formalności załatwisz w naszym banku!

 

Gwarantowany Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na cele, o których mowa w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym i związane z:

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • wkładem budowlanym.

 

Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:

 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,

 Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego  znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest udzielany przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom spełniającym następujące warunki:

1. Osobom bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);

2. Osobom posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:

 • 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
 • 75 m2 przy trójce dzieci,
 • 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
 • bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

Parametry gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty Gwarantowanego kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).

 • Zakres gwarancji - nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt
 • Maksymalna kwota gwarancji - 100 tys. zł
 • Prowizja (jednorazowa) - 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Spłata rodzinna

Spłata rodzinna jest dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko i jest przeznaczona na spłatę części kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

Wysokość spłaty rodzinnej:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko, – jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej kredytu z gwarancją

Spłata rodzinna zostanie dokonana jeżeli spełnione będą poniższe warunki:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • powiększenie gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło w okresie spłaty kredytu,
 • umowa kredytu nie została wypowiedziana.

Pliki do pobrania

Lista dokumentów

Wniosek gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Regulamin kredyty hipoteczne

Informacje ogólne o kredycie

Wniosek o gwarancję BGK

Warunki udzielenia gwarancji

Minimalny zakres ochrony

Lista ubezpieczycieli