UWAGA !!! Zmiana środków identyfikacji i autoryzacji .


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konieczności wymiany środka identyfikacji elektronicznej (dalej  jako: środka autoryzacji dyspozycji), którym posługujecie się Państwo w bankowości elektronicznej tj. token RSA, na nowy środek dostępu tj. Token MAA.

Zmiana środka dostępu musi nastąpić do dnia 10 września 2019 roku, w przeciwnym razie utracą Państwo możliwość wykonywania autoryzacji transakcji. Powyższe działanie stanowi realizację wymogu stosowania przez dostawców usług płatniczych mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika, które nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym banki, unijna dyrektywa PSD2.

W związku z zaimplementowaniem do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy PSD2 z oferty Banku wycofane zostają środki autoryzacji w postaci tokena RSA.

Z uwagi na powyższe z dniem 14 września 2019 roku nie będą Państwo mogli autoryzować transakcji tokenem RSA. Aby zapewnić ciągłość w dostępie do usług bankowości elektronicznej prosimy Państwa o złożenie wniosku na wydanie nowego środka autoryzacji transakcji, jakim jest token MAA. W powiązaniu z hasłem maskowanym spełnia on wymogi nakładane na Bank przez dyrektywę PSD2 (autoryzacja dwuetapowa).

W związku z powyższym musicie Państwo dokonać również aktualizacji w Banku numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami placówek naszego Banku w godzinach ich pracy oraz przybycie do placówki Banku celem dokonania powyższych zmian.

 

Z poważaniem
     Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie