Zmiany w płatnościach kartą przez internet od 1 stycznia 2021r.


Komunikat - Zmiany w płatnościach kartą przez internet od 1 stycznia 2021r. 

Szanowny Kliencie,

Przypominamy, że jeżeli nadal chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze!

Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN przy dokonywaniu płatności internetowej kartą, będzie skutkowało niewykonaniem transakcji. 

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: 

  • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie 
  • kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

Jak ustawić kod PIN do transakcji internetowych:

Po zalogowaniu do Kartosfery ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. Instrukcja jak tego dokonać znajduje się na stronie www.kartosfera.pl w Podręczniku użytkownika na str.30.

Ustawiony kod PIN będzie ustawiony do wszystkich posiadanych kart oraz dla kart wydanych w przyszłości.

Warto widzieć, że:

dla osób płacących kartą przez internet dla tego samego odbiorcy, w portalu kartosfera.pl pojawiła się lista wykonanych transakcji internetowych, w których doszło do poprawnego uwierzytelnienia, a którą można wykorzystać do oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, co będzie skutkować brakiem uwierzytelniania kolejnych transakcjach (działanie to nie jest wymagane do poprawnego działania serwisu ? jest to usługa całkowicie opcjonalna). Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.