Inkaso, skup i sprzedaż czeków


Bank prowadzi skup czeków bankierskich.
Inkaso czeków – przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków wystawianych przez banki zagraniczne w walutach wymienialnych i w walucie polskiej oraz banki krajowe w walutach wymienialnych.