KREDYT EKOLOGICZNYKorzyści

  • sfinansowanie remontu domu lub mieszkania
  • wybór rat: stałe lub malejące
  • wybór dnia spłaty raty kredytu
  • minimum formalności
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

Szczegóły

przeznaczenie:  dofinasowanie:
- wykonania przyłącza i instalacji kanalizacji;
- wykonania przyłącza i instalacji wodociągowej;
- wymiany okien, drzwi;
- wymiany lub wykonania instalacji c.o.;
- wymiany dachu;
- wykonania instalacji elektrycznej, gazowej;
- ocieplenia budynku;
- remontu budynków mieszkalnych.

kwota kredytu: od 500 do 50.000 PLN  - maksymalnie 80% planowanych kosztów remontu

okres kredytowania: do 84 miesięcy

oprocentowanie: zmienne

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyty konsumenckie 
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli