Kredyt gotówkowyKorzyści

  • dowolny cel kredytowania
  • minimum formalności
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

Szczegóły

przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny

kwota kredytu: od 500 do 50.000 PLN

okres kredytowania: do 84 miesięcy

oprocentowanie: stałe

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z klientem w zależności od kwoty kredytu​

Oprocentowanie i opłaty

Taryfa prowizji od 01.10.2020
Oprocentowanie kredytów od 01.10.2020

Dokumenty

Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyty konsumenckie
Regulamin kredyty konsumenckie

Min war ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli