Kredyt inwestycyjnyKorzyści

  • stabilne źródło finansowania działalności inwestycyjnej,
  • okres kredytowania do 15 lat,
  • zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału,
  • finansowanie inwestycji dla firm rozpoczynających działalność.

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym

przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego

kwota: do 80% wartości inwestycji netto

udział własny: 20% kosztów planowanej inwestycji

okres kredytowania: 10 lat (w uzasadnionych przypadkach  do 15 lat)

waluta: PLN

spłata:
- w ratach miesięcznych/kwartalnych (raty malejące lub raty równe),
- karencja w spłacie kredytu nawet do 2 lat..

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe - pełna księgowość
Informacje finansowe - uproszczona księgowość
Regulamin Kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli