Kredyt konsolidacyjnyKorzyści

  • zmiana kilku rat w różnych bankach, na jedną - niższą
  • możliwość konsolidacji nawet kilku produktów kredytowych
  • możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nawet do 80.000 PLN)
  • bardzo długi okres kredytowania – nawet do 20 lat

Szczegóły

przeznaczenie: Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
- kredyt / pożyczka gotówkowa;
- kredyt / pożyczka samochodowa;
- limit w karcie kredytowej;
- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
- kredyt / pożyczka hipoteczna;    
- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);
- kredyt studencki;
- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.
Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 80.000 PLN.

kwota kredytu: od 10.000 PLN do :
- 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
- 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy

okres kredytowania: od 1 roku do 20 lat

oprocentowanie: stałe lub zmienne

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące

zabezpieczenie:  hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt konsolidacyjny
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli