Kredyt mieszkaniowyKorzyści

  • kredyt do 80% wartości nieruchomości
  • okres kredytowania – nawet do 25 lat
  • szeroki zakres kredytowania - zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
  • do 12 miesięcy karencji
  • dogodne formy spłaty
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Szczegóły

przeznaczenie:

  • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
    - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
    - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
    - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniowa lub dewelopera:
    - budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
    - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

wkład własny: minimum 20%
okres kredytowania: od 5 do nawet 30 lat
kwota kredytu: do 1 mln. zł.
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące
zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Regulamin kredyty hipoteczne

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli