Kredyt rewolwingowyKorzyści

  • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy,
  • kwota kredytu –ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta ,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystywania kredytu w trakcie jego obowiązywania.

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym - odnawialny

przeznaczenie: finansowanie bieżących zobowiązań Klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

kwota: ustalana indywidualnie z Bankiem

okres kredytowania: 36 miesięcy

waluta: PLN

spłata: w  ratach miesięcznych, kwartalnych (raty stałe lub malejące) lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe - pełna księgowość
Informacje finansowe - uproszczona księgowość
Regulamin Kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli