Kredyt w Rachunku bieżącymKorzyści

  • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy,
  • atrakcyjna forma kredytowania- każdy wpływ na rachunek powoduje zmniejszenia zadłużenia
  • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia
  • atrakcyjne warunki kredytu - oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
  • możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku bieżącym

przeznaczenie: finansowanie bieżących zobowiązań Klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

kwota: ustalana indywidualnie z klientem uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym

okres kredytowania: 12 miesięcy

waluta: PLN

spłata: każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu.

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe - pełna księgowość
Informacje finansowe - uproszczona księgowość
Regulamin Kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli