Kredytowa Linia HipotecznaKorzyści

  • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • kwota kredytu – aż do 2 000 000 zł
  • maksymalny okres kredytowania 15 lat

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym

przeznaczenie: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

kwota: maksymalnie 2.000.000 PLN oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia

okres kredytowania: 15 lat

waluta: PLN

spłata: w ratach miesięcznych,

zabezpieczenie:
- hipoteka na nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej lub działce budowlanej
- cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
- pełnomocnictwo do rachunku
- weksel własny in blanco

 

 

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe - pełna księgowość
Informacje finansowe - uproszczona księgowość
Regulamin Kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli