Kredyty inne


Kredyt Stała Rata


Szczegóły:

przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny
kwota kredytu: do 20.000 PLN
okres kredytowania: do 36 miesięcy
oprocentowanie: stałe
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe

Zabezpieczenie:

dla Klientów Banku posiadających czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO:

  • weksel własny in blanco
  • pełnomocnictwo do ROR Unikonto w Banku.

dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO

  • weksel własny in blanco
  • ubezpieczenie w TUW Concordia.

Oprocentowanie i opłaty:

Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania w wysokości 4,49%.

Wysokość prowizji za udzielenie kredytu dla kredytów udzielanych w promocji ustala się w wysokości:

  • 5,00% - dla Klientów Banku posiadających czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO lub rachunek bieżący od co najmniej 3 miesięcy;
  • 6,00% - dla Klientów banku, którzy otworzą w Banku ROR Unikonto i złożą dyspozycję przekazywania wynagrodzenia na konto w naszym Banku.
  • 8,00% - dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO lub rachunku bieżącego.

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 9,04% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 4,49% w stosunku rocznym, okres kredytowania 36 miesięcy, kredyt uruchamiany jednorazowo, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych 594,85 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.630,57 zł, na który składają się odsetki w wysokości 1.414,57 zł., prowizja za udzielenie kredytu 5% tj. 1.000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku przez cały okres kredytowania 216,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 22.630,57 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Raszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011r. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 lutego 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.