Lokaty standardowe


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
w Banku Spółdzielczym w Raszynie objęte są gwarancjami BFG.


Korzyści

  • pewny zysk,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • dogodne terminy lokowania środków (nawet do 36 miesięcy),
  • możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych,
  • możliwość automatycznego przedłużania lokat na kolejne takie same
  • okresy umowne.

Szczegóły

Bank otwiera rachunki lokat terminowych dla Klientów posiadających konto osobiste, a także dla Klientów nie posiadających rachunku. W ramach zawartej umowy Bank otwiera i prowadzi dowolną ilość rachunków lokat terminowych w złotych i/lub w walutach wymienialnych, w zadeklarowanych przez Posiadacza okresach.

Lokaty w PLN mogą być deponowane na okresy od 3 dni do 36 miesięcy

Lokaty w USD i EUR mogą być deponowane na okresy od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Opłaty i prowizje

 

Lokaty w PLN

Taryfa prowizji i opłat

Rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne
Kapitalizacja odsetek: po upływie terminu umownego
Opłaty:
- brak opłat za założenie rachunku
- brak opłat za prowadzenie rachunku.


Lokaty w USD i EUR

Taryfa prowizji i opłat

Rodzaj oprocentowania: stałe
Kapitalizacja odsetek: po upływie terminu umownego
Opłaty:
- brak opłat za założenie rachunku
- brak opłat za prowadzenie rachunku.

Dokumenty

Regulamin dostępny w placówkach banku