ROR UNIKONTO JuniorKorzyści

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • bezpłatne wydanie i korzystanie z karty Visa Classic,
  • swobodne gospodarowanie zgromadzonymi oszczędnościami,
  • poczucie bezpieczeństwa – dziecko unika ryzyka utraty gotówki, gdyż dzięki stałemu dostępowi do środków na rachunku nie ma potrzeby noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy, 

Szczegóły

UNIKONTO JUNIOR to konto osobiste dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Jeśli chcesz samodzielnie gospodarować swoim kieszonkowym, to UNIKONTO Junior może być Twoim pierwszym prawdziwym rachunkiem bankowym

  • otrzymywanie na konto wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, takich jak: stypendia, pieniądze od rodziców, renta ZUS, wynagrodzenie za pracę sezonową,możliwość swobodnego gospodarowanie zgromadzonymi oszczędnościami – wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz,
  • możliwość zlecanie bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych płatności (np. opłata za telefon komórkowy, czesne itp.),
  • bankowość internetowa BS24Net umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Classic Debetowa - sieć ponad 4 500 bankomatów
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku za pomocą komunikatów SMS,

Prowizje i oprocentowanie

Taryfa opłat i prowizji

Dokumenty

Regulamin dostępny w placówkach banku