ROR UNIKONTO StandardKorzyści

  • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
  • wygodny sposób na przekazywanie wynagrodzenia,  
  • korzystanie z karty Visa Classic,
  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w ROR do 3 - krotności miesięcznych wpływów.

Szczegóły

UNIKONTO Standard to uniwersalne i funkcjonalne konto osobiste dla Klientów dokonujących operacji w placówce Banku.

  • realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Classic Debetowa - sieć ponad 4 500 bankomatów
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku za pomocą komunikatów SMS,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, rachunku oszczędnościowym, a także lokacie internetowej.

Prowizje i oprocentowanie

Taryfa opłat i prowizji

Dokumenty

Regulamin dostępny w placówkach banku