ROR UNIKONTO StudentKorzyści

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • bezpłatne wydanie i korzystanie z karty Visa Classic,
  • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,

Szczegóły

UNIKONTO Student to konto dla Klientów w wieku 18-25 lat, którzy przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęli naukę w szkole policealnej, uczelni wyższej. Konto zapewnia nieograniczony dostęp do rachunku bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.

  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • bankowość internetowa BS24Net umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Classic Debetowa - sieć ponad 4 500 bankomatów,
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku za pomocą komunikatów SMS,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, rachunku oszczędnościowym, a także lokacie internetowej,
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w formie kredytu odnawialnego do 3-krotności wpływów

Prowizje i oprocentowanie

Taryfa opłat i prowizji

Dokumenty

Regulamin dostępny w placówkach banku