Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Aktualności

7 maja 2024

Nowość! Loteria Visa 2024

Regulamin promocji

Czas trwania promocji:

okres zgłaszania się do Loterii i okres dokonywania Transakcji Kartą honorowanych w Loterii trwa od godz. 10:00 w dn. 15 kwietnia 2024 do 31 maja 2024 r. 

Kto może się zgłosić do Loterii:

osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca określonych w Regulaminie Loterii czynności oraz transakcji kartą uprawniających do udziału w Loterii, jako konsument. Wymagana jest rejestracja do Loterii.

Rejestracja do Loterii:

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • Dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Loterii, zawierając w nim m.in. następujące dane: numer telefonu,  adres e-mail,  numer karty Visa (16 cyfr, przy czym środkowe 8 cyfr są niewidoczne podczas wpisywania, tzn. są kropki/gwiazdki zamiast cyfr.  Karta powinna posiadać 16-cyfrowy numer i być wydana na terytorium RP.),
  • Strona rejestracji       https://www.visa.pl/campaign/paris-2024/
  • Złożyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat,
  • Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  • Dokonać w okresie promocyjnym transakcji Kartą kupna towaru lub usługi o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu Karty, której numer został podany w Zgłoszeniu.

Nagrody:

  • Nagroda Główna I – pakiet Parolimpijski Paryż 2024 dla 2 osób o wartości 67 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) brutto (10 szt.) w formie vouchera zawierającego: loty w dwie strony Warszawa-Paryż-Warszawa, 2 noclegi w hotelu 3-gwiazdkowym, śniadanie i przekąski w hotelu, transfery na lotnisko/dworzec kolejowy w Paryżu i z powrotem, karta przedpłacona Visa na drobne wydatki o wartości 200 USD, udział w 2 wydarzeniach sportowych Paralimpiady, Paris Metro Card na dojazd na wydarzenie i z powrotem. Do Nagrody głównej I przyznawana jest dodatkowa kwota w wysokości  7.444 zł na poczet podatku. Szczegóły i warunki wyjazdu zostaną przekazane Zwycięzcy. Organizator przewidział 10 szt. Nagród Głównych I w Loterii
  • Nagroda Główna II – pakiet Olimpijski Paryż 2024 dla 2 osób o wartości 67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) brutto, w formie vouchera zawierającego: loty w dwie strony Warszawa-Paryż-Warszawa, 2 noclegi w hotelu 3-gwiazdkowym, śniadanie i przekąski w hotelu, transfery na lotnisko/dworzec kolejowy w Paryżu i z powrotem, karta przedpłacona Visa na drobne wydatki o wartości 200 USD, udział w 2 wydarzeniach sportowych Olimpiady, Paris Metro Card na dojazd na wydarzenie i z powrotem. Do Nagrody Głównej II przyznawana jest dodatkowa kwota w wysokości  7.444 zł na poczet podatku. Szczegóły i warunki wyjazdu zostaną przekazane Zwycięzcy. Organizator przewidział 10 szt. Nagród Głównych II w Loterii.
  • Nagroda I stopnia I – maskotka Paralympique o wartości 60,00 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 500 szt. Nagród I stopnia I.Nagroda I stopnia II – maskotka Olympique o wartości 60,00 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 500 szt. Nagród I stopnia II.

Terminy losowań nagród głównych:

Losowanie Nagrody Głównej I odbywa się w dniu 20 czerwca 2024 r. spośród wszystkich Losów przyznanych w Loterii od 15 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Terminy losowań nagród I stopnia odbywają się zgodnie z poniższym schematem:

Data losowania nagród 

Tydzień I 15-20.04.2024    9.05.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 80 szt.; Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 80 szt.

Tydzień II 21-27.04.2024    16.05.2024    Nagroda I stopnia I : maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.

Tydzień III 28.04-4.05.2024    23.05.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.

Tydzień IV 5-11.05.2024    3.06.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.

Tydzień V 12-18.05.2024    6.06.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.

Tydzień VI 19-25.05.2024    13.06.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.

Tydzień VII 26-31.05.2024    20.06.2024    Nagroda I stopnia I: maskotka Paralympique – 70 szt. Nagroda I stopnia II: maskotka Olympique – 70 szt.