Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Informacje

Zastrzeż kartę lub dokumenty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w całodobowej infolinii Banku BPS S.A. pod numerami:+48 86 215 50 50;
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW

Bank Spółdzielczy w Raszynie dokonuje zastrzeżeń zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku można dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • dowód tymczasowy,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka marynarska,
 • książeczka wojskowa,
 • czek,
 • książeczka oszczędnościowa do rachunku z wkładami płatnymi na każde żądanie (książeczka
 • obiegowa),
 • rachunek bankowy,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • stempel,
 • czek podróżny,
 • karta stałego pobytu;

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości Bank pobiera opłate zgodnie z obowiązująca tabela opłat i prowizji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na http://www.dokumentyzastrzezone.pl/

W celu dokonania zastrzeżenia utraconego dokumentu konieczne jest podanie jego numeru i serii.