Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kredytowa linia hipoteczna

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym przeznaczenie: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą kwota: maksymalnie 2.000.000 PLN oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia okres kredytowania: 15 lat waluta: PLN spłata: w ratach miesięcznych,

zabezpieczenie: - hipoteka na nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej lub działce budowlanej - cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych - pełnomocnictwo do rachunku - weksel własny in blanco

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobowy

Informacje finansowe

Informacje finansowe (klienci z kartą podatkową)

Minimalne kryteria ubezpieczenia

Lista ubezpieczycieli 2022