Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kartosfera

Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

„Kartosfera” to portal kartowy przeznaczony do obsługi kart płatniczych wydanych przez Bank.

W portalu kartowym „Kartosfera” mogą Państwo dokonać następujących operacji na posiadanych kartach płatniczych:

 • aktywować kartę,
 • zmienić kod PIN karty,
 • zastrzec kartę,
 • dokonać czasowej blokady i odblokowania karty,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • wyłączyć/ ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne (gotówkowy, bezgotówkowy oraz internetowy) posiadanych kart dla klientów indywidualnych,
 • aktywować płatności  mobilne,
 • zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika:

www.kartosfera.pl

Pierwsze logowanie w portalu KARTOSFERA Aktywacja karty w portalu KARTOSFERA

Do korzystania z portalu kartowego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari. Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

Przy korzystaniu z portalu kartowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Ponadto, przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze należy sprawdzić czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https oraz czy w pasku adresowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki, która symbolizuje nawiązanie szyfrowanego połączenia.

Komunikat - Zmiany w płatnościach kartą przez internet od 1 stycznia 2021r. 

Szanowny Kliencie,

Przypominamy, że jeżeli nadal chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze!

Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN przy dokonywaniu płatności internetowej kartą, będzie skutkowało niewykonaniem transakcji. 

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: 

 • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie 
 • kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

Jak ustawić kod PIN do transakcji internetowych:

Po zalogowaniu do Kartosfery ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. Instrukcja jak tego dokonać znajduje się na stronie www.kartosfera.pl w Podręczniku użytkownika na str.30.

Ustawiony kod PIN będzie ustawiony do wszystkich posiadanych kart oraz dla kart wydanych w przyszłości.

Warto widzieć, że:

dla osób płacących kartą przez internet dla tego samego odbiorcy, w portalu kartosfera.pl pojawiła się lista wykonanych transakcji internetowych, w których doszło do poprawnego uwierzytelnienia, a którą można wykorzystać do oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, co będzie skutkować brakiem uwierzytelniania kolejnych transakcjach (działanie to nie jest wymagane do poprawnego działania serwisu ? jest to usługa całkowicie opcjonalna). Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.