Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kredyt mieszkaniowy

 Cel kredytu :

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,

  

  

Inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinneg
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontó
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową

  

  

Inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniowa lub dewelopera:

 • budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinneg
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu
 • budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową,
 • o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

 

  

wkład własny: minimum 20% okres kredytowania:  do  25 lat kwota kredytu: do 2 mln. zł.

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące​

zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych

Oporcentowanie:

Klienci mogą wybrać kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej lub okresowo stałej stopy procentowej.

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,78 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 359.146,00 PLN, okres kredytowania: 226 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,78% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,08%) i marży w wysokości 2,20%, Maksymalna malejąca rata miesięczna: 4.476,09 PLN, łączna liczba rat: 226. Całkowity koszt kredytu 331.065,11 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 318.615,85 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7.182,92 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. koszty ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku rocznie 268,00 PLN (w całym okresie kredytowania 5.047,33,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 690.211,11 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.12.2022. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,23% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 359.146,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 226 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,08%) i marży Banku w wysokości 2,20%. Maksymalna malejąca rata miesięczna: 4.328,49 PLN. Całkowity koszt kredytu 323.365,39 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 310.916,14 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 7.182,92 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszty ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 268,00 PLN (5.047,33 PLN za cały okres kredytowania). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 682.511,39 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Kredyt objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy założeniu, że gwarancja BGK dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym łączną wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

Kalkulacja została dokonana na dzień 28.12.2022. na reprezentatywnym przykładzie.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Wniosek o kredyt mieszkaniowy

Regulamin kredyty hipoteczne

Minimalny zakres ochrony ubezp

Lista ubezpieczycieli