Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Pożyczka hipoteczna

Przeznaczenie: Dowolny cel; nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony w Umowie pożyczki.

wkład własny: minimum 50% okres kredytowania: od 1 do nawet 20 lat

kwota pożyczki: do 2 mln. zł.

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące ​

zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych; weksel własny In blanco

oprocentowanie:

Klienci mogą wybrać kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej lub okresowo stałej stopy procentowej.

Przykład reprezentatywny

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,53% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki: 160.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie pożyczki: zmienne 11,00% w skali roku. Rata miesięczna:  2.335,46 PLN, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt pożyczki:  138.234,07 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 130.915,07 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca: 3.200,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 260,00 PLN (3.900,00 PLN za cały okres kredytowania ). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  298.234,07 PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP o wysokość tej zmiany. Zmiana obowiązuje od 1-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty pożyczki. Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 28.12.2022 roku.

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,53% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki: 160.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe pożyczki: 11,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,00% w skali roku. Rata miesięczna:  2.335,46 PLN, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt pożyczki:  138.234,07 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 130.915,07 PLN, prowizja za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca: 3.200,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 260,00 PLN ( 3.900,00 PLN za cały okres kredytowania ). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  298.234,07 PLN. Oprocentowanie pożyczki jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy pożyczki w formule oprocentowania zmiennego może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP o wysokość tej zmiany. Zmiana obowiązuje od 1-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty pożyczki. Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 28.12.2022 roku.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Wniosek pożyczka hipoteczna

Regulamin kredyty hipoteczne

Minimalny zakres ochrony ubezp

Lista ubezpieczycieli 2022