Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Lokaty standardowe

Bank otwiera rachunki lokat terminowych dla Klientów posiadających konto osobiste, a także dla Klientów nie posiadających rachunku. W ramach zawartej umowy Bank otwiera i prowadzi dowolną ilość rachunków lokat terminowych w złotych i/lub w walutach wymienialnych, w zadeklarowanych przez Posiadacza okresach.

Lokaty w PLN mogą być deponowane na okresy od 3 dni do 36 miesięcy

Lokaty w USD i EUR mogą być deponowane na okresy od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Tabela opłat i prowizji

Taryfa OiP indywidualni depozyty