Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący to sposób na wygodne i bezpieczne gromadzenie środków oraz sprawne przeprowadzanie różnorodnych operacji finansowych. Na rachunek wpływają należności od kontrahentów. Z rachunku bieżącego pokrywane są wszelkiego rodzaju zobowiązania.

Rachunki bieżące mogą być prowadzone dla: - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostki samorządu terytorialnego,

- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami,

- osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza, rzecznika patentowego itd.,

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Tabela oprocentowania depozyty 05.2022

Taryfa opłat i prowizji

Regulamin rachunki klienci instytucjonalni