Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Lokaty O/N

Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach bieżących lokata przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów lub rachunku bieżącego oprocentowanie – stałe, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym termin lokaty – 1-dniowa waluta - PLN minimalna wpłata – 100 000 PLN

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Tabela oprocentowania depozyty 05.2022

Tabela OiP instytucjonalni depozyty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków