Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont

Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont” przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, budowa małej architektury, itp., refinansowanie kredytu w innym banku

Wspólnota może się ubiegać o uzyskanie kredytu inwestycyjnego "Wspólny Remont" z premią BGK na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z możliwością uzyskania premii ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z premii przeznaczane są na spłatę kredytu.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Wniosek kredytowy

Wniosek o kredyt z premią BGK

Lista wymaganych dokumentów

Regulamin kredytowania

Informacje o wspólnocie