Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Lokaty O/N

Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach bieżących lokata przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów lub rachunku bieżącego oprocentowanie – stałe, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym termin lokaty – 1-dniowa waluta - PLN minimalna wpłata – 100 000 PLN

Więcej informacji

Tabela oprocentowania depozyty 05.2022

Tabela OiP instytucjonalni depozyty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków