Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Bankowość elektroniczna

Bankowość BS24Net

FUNKCJE

Zarządzanie rachunkami

• Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).

• Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.

Obsługa dyspozycji płatniczych

• Realizacja krajowych zleceń płatniczych.

• Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, listy płac i zbiorczych płatności.

Obsługa dyspozycji lokat terminowych

• Realizacja dyspozycji zakładania lokat, przegląd aktualnych umów lokat, predefiniowanie zapadalności lokat na określone rachunki bankowe.

Obsługa złożonych schematów akceptacji

• Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

• Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.

AKTYWACJA DOSTĘPU

Jeżeli logujemy się za pomocą karty mikroprocesorowej należy:

  • zainstalować sterownik do czytnika kart jeżeli system Windows go nie obsługuje
  • na stronie wybieramy " BS24Net Zaloguj się" -> "Nowa bankowość ASSECO EBP BS24Net"
  • uruchamiamy aplikację SCSA e-podpis
  • wprowadzamy identyfikator
  • uruchamiamy aplikację SCSA e-podpis
  • wprowadzamy niezbędne dane i zostajemy przeniesieni do bankowości elektronicznej
  • domyślnie żaden rachunek nie jest widoczny, dostęp do rachunków uzyskamy po nadaniu praw przez administratora rachunków

EBP BSGo Instrukcja dla użytkownika.pdf
EBP SMS Instrukcja dla użytkownika.pdf

DOKUMENTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją użytkownika

Asseco_EBP_Import_Eksport_Danych.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Koszyk_zlecen.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Kredyty.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Lista_zlecen.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Platnosci_Masowe.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Przelewy.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Przepływy.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Rachunki.pdf
Asseco_EBP_Miniaplikacja_Karty.pdf
Asseco_CBP_Miniaplikacja_Wnioski.pdf

WERSJA DEMO

Film instruktażowy z obsługi miniaplikacji w nowej bankowości internetowej dostępny jest po adresem:

https://www.youtube.com/