Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Bankowość elektroniczna

BS24SMS

Bank Spółdzielczy w Raszynie posiada bankową informację smsową BS24SMS umożliwiającą klientom Banku otrzymanie informacji:

  • o stanie swojego rachunku,
  • po zmianie salda Wn
  • po zmianie salda Ma
  • po każdej operacji na rachunku
  • o wystąpieniu debetu
  • na koniec dnia operacyjnego lub w ustalonych dniach i godzinach
  • na koniec dnia operacyjnego tylko jeśli były zmiany na racunku
  • o zrealizowaniu przelewu za pomocą BS24Net

oraz:

  • możliwość wysyłania przelewów na predefiniowanych odbiorców
  • możliwość otrzymywania wiadomości o stanie wybranego rachunku na żądanie

Informacje takie przesłane są na telefon komórkowy w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS. BS24SMS dostępny jest 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.