Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Bankowość elektroniczna

Zasady bezpieczeństwa

1. Jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej?

Wśród podstawowych należy wymienić i bezwzględnie przestrzegać:

  • posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego, antyszpiegowskiego oraz firewall`a
  • korzystanie z bankowości internetowej tylko na wcześniej sprawdzonym systemie operacyjnym
  • nie podawanie osobom trzecim swoich haseł dostępowych
  • nie zapisywanie identyfikatorów, haseł do logowania na "żołtych karteczkach" przyklejonych w pobliżu monitora, pod klawiaturą.
  • zwracanie szczególnej uwagi przy wpisywaniu adresu strony WWW bankowości internetowej
  • nie zapamiętywanie identyfikatorów, haseł do logowania na stałe w polach przeglądarki
  • stosowanie haseł w postaci alfanymerycznej, losowe ciągi liter w połączeniu z cyframi
  • w żadnym wypadku nie należy korzystać z bankowości internetowej w kafejkach internetowych, czy też za pomocą punktów dostępowych WLAN, HotSpot udostępniających bezprzewodowo internet w sieciach handlowych (w większości przypadków powyższe sieci nie są szyfrowane)

2. Jakie hasła są najlepsze (najbezpieczniejsze)?

Najbezpieczniejsze są hasła nie będące nazwami własnymi, imionami, datami itp. Najlepiej jeśli będą to skróty znanych tylko Tobie wyrażen. Takie hasło musi też spełniać wymagania przewidziane dla określonego kanału dostępu (np. hasło dostępu przez Internet musi mieć minimum 4, maksimum 8 znaków, składających się z liter, cyfr, bądź połączenia liter i cyfr).