Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Bankowość elektroniczna

Pomoc

1. Dlaczego mam nieaktualne saldo i historię rachunku.

Ze względu na to, iż jest BS24Net jest aplikacją internetową, nie zawsze stare strony w historii i plikach tymczasowych przeglądarki są automatycznie usuwane. Dlatego też zaleca się co kilka dni usuwać historię i pliki tymczasowe, a przy każdym zalgowaniu się na konto - przejść na zakładkę "Stan rachunku" i kliknąć w przycisk "Aktualizuj". Aplikacja wtedy pobierze aktualne dane oraz wyświetli dokładną datę i godzinę o której pobrała z serwera dane.

2. Zablokowany dostęp do rachunku - komunikat "Nieprawidłowy Identyfikator/Hasło lub konto zostało zablokowane". Co robić dalej?

Powyższy komunikat występuje w przypadku złego wpisania identyfikatora lub hasła w oknie logowania do bankowości internetowej. Podczas czynności logowania trzeba zwracać szczególną uwagę na poprawne wpisywanie w hasła i wskazania tokena w pole KLUCZ. Pojedyncze wskazanie tokena trwa 60 sekund i może być użyte tylko raz.Po lewej stronie wyświetlacza tokena znajduje się 6 poziomych kresek sygnalizujących upływający czas obecnego wskazania - każda kreska oznacza 10 sekund. Najbezpieczniej wpisywać wskazanie tokena pomiędzy wyświetloną 6 a 2 kreską. Unikniemy w ten sposób błędów w postaci niepoprawnego podania klucza. Jeśli wpiszemy błędne dane w polu logowania klika razy, a następnie podamy prawidłowe, system poprosi nas o wpisanie następnego wskazania tokena. Po tej czynności wystarczy podać samo wskazanie i będziemy znów mieć dostęp do rachunku bankowego.

Dziesięciokrotne złe wpisanie klucza całkowicie blokuje token i uniemożliwia dostęp do rachunku. Właściciel tokena powinien wtedy skontaktować się z placówką Banku w celu odblokowania konta, tokena.

Za odblokowanie dostępu do konta internetowego pobierana jest opłata w wysokości określonej w tabeli prowizji i opłat

3. Nie pamiętam swojego hasła, jak je odzyskać?

Niestety nie ma możliwości odzyskania, przypomnienia właścicielowi tokena jego hasła. W takiej sytuacji należy zresetować token. Właściciel tokena powinien skontaktować się z placówką Banku.

Za odblokowanie dostępu do konta internetowego pobierana jest opłata w wysokości określonej w tabeli prowizji i opłat

4. Token uległ uszkodzeniu, co dalej?

W przypadku uszkodzenia się tokena podejmowana jest procedura przyjęcia reklamacji. Jeśli jest zasadna klient otrzyma nowy bezpłatnie. Natomiast jeśli uszkodzenie wynikło z winy użytkownika, za wydanie nowego urządzenia ponosi jednorazową opłatę w wysokości określonej w tabeli prowizji i opłat.

5. Karta mikroprocesorowa lub czytnik kart uległ uszkodzeniu, co dalej?

Tutaj procedura wygląda podobnie jak w przypadku tokena (patrz -> Punkt 4).

6. Zmiana danych personalnych użytkowników, limitów kwot zlecenia.

Aby zmienić dane personalne jak i wszystkie inne parametry usługi należy wypełnić odpowiedni wniosek bankowości internetowej i dostarczyć go do placówki Banku.