Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Aktualności

8 czerwca 2022

Od marca 2013 r. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, w tym także Bank Spółdzielczy w Raszynie, udzielają firmom kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis.

Oferta obejmuje kredyty dla firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, z zabezpieczeniem w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Kredytowego. Do końca września 2013 r. w całej Grupie  przyznano już 1890 takich kredytów na łączną kwotę ok. 800 milionów zł, a wartość udzielonych gwarancji wyniosła niespełna 418 milionów złotych.  

Na mocy aneksu podpisanego z BGK 13 listopada 2013 r., Grupa BPS będzie mogła również udzielać zabezpieczonych gwarancją kredytów inwestycyjnych.

Gwarancja BGK de minimis to forma zabezpieczenia kredytu dla firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja może zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu, przy czym maksymalna jej kwota to 3,5 mln zł. Gwarancja BGK udzielana jest na czas określony i obowiązuje do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz do 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych. Dzięki gwarancjom kredyty są dostępne dla firm, które bez nich mogłyby mieć problem z przedstawieniem bankowi odpowiedniego zabezpieczenia.

źródło: www.bankbps.pl