Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kredyt obrotowy deweloperski

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, w których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:

 • budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych;
 • zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu.

2. Projekt może dotyczyć jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.

3. Kredytowaniu mogą podlegać w szczególności:

 • zakup praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, z zastrzeżeniem ust. 6.
 • przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego,
 • uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych;
 • nabycie materiałów budowlanych,
 • koszty generalnego wykonawstwa lub koszty budowy,
 • koszty sprzedaży i reklamy oraz utrzymania nieruchomości – pod warunkiem, że łącznie wartość tych kosztów nie przekroczy 5% budżetu inwestycji;
 • koszty energii i innych mediów, jeżeli są związane z realizacją danej inwestycji deweloperskiej.

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu wynosi:

 • 25% kosztów przedsięwzięcia (netto); lub
 • 20% kosztów przedsięwzięcia (netto) – jeżeli udział własny oraz wartość sprzedaży z zawartych umów przedwstępnych będzie większa od 30% kosztów przedsięwzięcia (netto).

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Wniosek kredytowy

Analiza ryzyk ESG

Informacje ekonomiczno-finans

Oświadczenie dewelopera

Informacja o działalności

Lista dokumentów

Lista ZU_akceptowanych przez Bank